KÖŞKERZADE MUHAMMED ŞEMSETDİN AKYÜZ ------------------------ köşkerzade msakyuz
  KÖŞKER AİLESİNİN DAĞILMASI
 

KÖŞKER AİLESİNİN DAĞILMASI
Yaptığımız araştırmalar sonucu ; Köşker Oymağı içerisinde önceki dönemlerdeki bilmediğimiz, küçük çaptaki dağılmaları gözönüne almazsak,Köşker Ailesindeki Birinci dağılma 1514 lü yıllarda meydana gelmiştir.O zamanda meydana gelen tarihi olaylar, karışıklıklar ve Osmanlı devletinin izlediği tartışılabilir politikaları sonucunda ,Köşker ailesinin bir bölümü zamanın rüzgarına da kapılarak bazı aşiret ve boyların içine karışmışlardır.Bizler insan olarak belirli Kültürü olan ; Adet, Gelenek ve Töreleriyle yaşayan ve İnsan olarak "Eşrefi Mahlukat" olan varlıklarız.İkinci en büyük dağılışının 1700-1718'li yıllarda meydana geldiği bilgisine ulaşırız.Köşker ailesinin dağılma sebebi araştırıldığında ;Kırşehir ili ,Akpınar İlçesi Köşker Köyünün Kuzeyinde Bulunan Cevizağacı Mevkii'nde meydana gelen bir mera anlaşmazlığı olayının bölgesel idarecilere intikal etmesi sonucu meydana geldiği anlatılmaktadır.O yıllarda Köşker Oymağı,diğer Türkmen Oymak ve aşiretleri gibi hayvancılıkla uğraşmakta ve göçebe bir hayat yaşamaktaydı.O yıllarda ,Celali isyanlarının yoğun bir şekilde yaşandığı ve Osmanlı devletinin bölgedeki kontrolü sağlamak ve zamanın sosyo-ekonomik şartlarını göz önüne alarak Aşiret ve Oymakları dağıtma ve göçebelikten yerleşik düzene geçirmek amacıyla zorunlu göç ve iskan politikası izlediği görülmektedir.İşte böyle bir zamanda Köşker Oymağı çevresinde bir mera yüzünden çıkan anlaşmazlık çıkar.Bu olaydan zamanın bölge idarecilerinin haberinin olması sonucu Köşker Oymağının dağıtılması kararlaştırılır.Osmanlı imparatorluğunun, sınırları içerisinde bulunan Türkmen Oymaklarını ve diğer oymakları zorunlu iskana tabi tuttuğu yıllardır ,o yıllar.Köşker Aileleri artık bölünmüş durumdadır ve söylendiğine göre aile bir daha bir araya gelmemek üzere 7'ye bölünmüştür.Tabi ki aradan geçen yaklaşık 300 yıl içinde bu aileler arasında da bölünmelerin yaşanmış olması muhtemeldir.Böylece bölünmüş durumdaki Köşker ailelerinin,bir biri ile iletişimi tamamen kopmuş ve her bir aile yurdun değişik illerine yerleşmiştir.Fakat araştırıldığında görülecektir ki Köşker ailelerinin orjini(çıkış noktası)ortaktır.Günümüzde, ülkemizin değişik illerinde bulunan Köşker Aileleri araştırıldığında bazılarının aile büyüklerinin erken ölmesi ve aile içi bilgi nakillerinin yeterli olmaması sebebiyle aile kökeni hakkında yeterli bilgi sahibi olamadıklarını görürüz.Bir Kısım Köşker ailelerine ise sadece bu mera kavgası sonrası ailenin bölünmüş olduğu bilgisi ulaşmış ve Ailenin 7'ye bölündüğü ve zorunlu olarak değişik illere dağıtıldığını söylediklerini görürüz.İşte yaptığım araştırmalar sonucu Köşker Ailesinin yaklaşık 300 senedir dağılmış olduğunu göz önüne alırsak ve bu süre içerisinde hiç bir iletişimin kurulmadığını düşünürsek bugünkü Köşker ailelerinin durumunu anlayabiliriz.

Ayrıca Köşker Aileleri içerisinde Osmanlı devletinin zorunlu iskan politikaları sonucu bir kısım Köşker Ailelerinin de bugünkü Suriye içinde bulunan Rakka ve Halep bölgesi ve civarına da sürüldükleri tespit edilmiştir.Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan bugünkü Suriye sınırları içinde kalan Halep ve Rakkadaki Köşker Ailelerinin varlığı günümüzde sürmektedir.Bir başka görüşe göre de, Orta Asyadan gelen dedelerimizin önce Suriyedeki Halep ve Rakka bölgesine göç ettiği ,daha sonra ise Anadoluya bir kısmının göç ettiği söylenmektedir ama bu bilginin doğru olma ihtimali çok düşüktür.Çünkü Osmanlı tarihini ve Türklerin Orta Asyadan Anadoluya olan göçlerini araştırdığımızda Osmanlının zorunlu iskan bölgelerinden başlıcalarının Halep ve Rakka bölgesi olduğu ve bu bölgede iskan edilmek istenen birçok Türkmen aşiret ve oymağınının bu bölgeden kaçarak Anadoluya geldiği veya gelmek istediği tarihi bir gerçektir.Benim yaptığım araştırmalarımda elde ettiğim sonuç Orta Asyadaki Türkistandan Kıgızistan'ın Koşkar bölgesinden direkt Anadoluya göç ettiğimiz ve daha sonra dağılma suretiyle Köşker ,Ailesinin parçalandığı yönündedir.

Köşker aileleri geçen zaman içinde birbiri ile iletişimini kaybetmiş ve Ailenin kökeni hakkında maalesef bilgi sahibi olamamışlardır.Köşker kelimesini sadece basit bir ayakkabı tamircisi anlamında algılamışlardır.Oysa ki araştırıldığında görülecektir ki Köşker ailesi Büyük bir Türkmen ailesidir.Bugünkü Köşker Aileleri birbirinden kopuk ve habersiz halde yaşamlarını sürdürmektedir.Bir çok Köşker ailesi ise kendilerinden başka Köşker ailesinin olduğundan bile habersiz durumdadır.Araştırmalarım gösteriyor ki Köşker ailelerinin toplam sayısı en az 3000 kişiden oluşmaktadır.Fakat anlattığım gibi bu ailelerin birbirinden haberleri dahi bulunmamaktadır.Bu durum elbetteki üzücü bir durumdur.Fakat bütün bunlar hayatın gerçekliği olarak önümüze çıkmaktadır.İşte bu yüzden Kültürel ve sosyal olarak Köşker Ailelerinin birbirini tanıması,en azından Köşker ailelerinin nerelerde yaşadığını bilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Ben Köşker Aileleri hakkındaki araştırmamı Kısım kısım yapmaktayım.Elbetteki bu araştırmalarım sonucu elde ettiğim bilgileri zaman zaman sizlerle paylaşacağım ve bundan mutluluk duyacağım.Bu araştırmalarım sonunda bazı güzel dostluklar da kurma imkanım oldu.İnşaallah fiilen yada en azından sanal dahi olsa Köşker Aileleri arası Kültürel yada sosyal bir yakınlaşmaya sebep olabilirsem ne mutlu bana.Günümüz Türkiyesinde insanların çeşitli bahaneler yaratarak (Kuş sevenler,Woswos oto sevenler v.b. nedenlerle) bir araya geldiğini ve çeşitli fan kulüpleri kurduğu ülkemizde aynı aileden meydana gelen insanların tanışıp kaynaşması gerektiği düşüncesindeyim.Bunun sosyal bir aktivite olması yanısıra bir sılayı rahim olması da önemli bence...Tüm Köşker Ailelerine saygı ve sevgilerimi sunarım.Köşkerzade msakyuz selamlar
 
  KÖŞKER AİLESİNİN SİTESİ 9296 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=