KÖŞKERZADE MUHAMMED ŞEMSETDİN AKYÜZ ------------------------ köşkerzade msakyuz
  KÖŞKER AİLESİNİN ULUBORLU KOLU
 

KÖŞKER AİLESİNİN ULUBORLU KOLUYAKIN ZAMAN KÖŞKER AİLESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ... 

Köşker oğulları Dulkadir Beyliğinin boylarından
Yörükan Türkmen taifesinden bir koldur.
Yaptığımız araştırmalarda 
Bu kol'un Tarsus,Adana,Bozok,Sis,Maraş,Sivas,Yozgat ve çevresinde yerleştiğini ve daha sonra dağılma sürecine girildiği anlaşılmaktadır.Ahmet Dulkadiroğlunun 'Kırşehir ve yöresinin Kavmi yapısı "Dünden Bugüne Dulkadiroğulları"' isimli eserinde belirttiğine göre bu boy Mamulu aşiretindenmiş(Bu bilgiyi henüz kendi kaynaklarımızdan doğrulayamadık).
Yine bir başka eserde Hicri 947, Miladi 1541'de Diyarbakır tahrir defterinde Köşker (köser) Dulkadir ulusunun oymaklarından birisi olarak geçmektedir.Köşker boyu Bozulus Dulkadırlısı olarak geçmektedir.Ayrıca Bozulus kelimesinin anlamı eski Akkoyunlu topluluklarına verilen isimdir.Köşker Boyu Diyarbekir Türkmenleri kolundandır.Diyarbakır Türkmenleri eski Akkoyunlu Elinin kalıntısı olan oymaklardan oluşmuştur.


BİR GEZİ İZLENİMİNİN PAYLAŞIMI:

Konya ili Kulu ilçesi Köşker köyünü ziyaret ettik.Bu ziyaretimiz sonunda birçok bilgi ve bulgulara ulaştık.Bu bilgiler ışığında Köşker ailesi yaklaşık 250-300 sene evvel Yozgattan 7 Kardeş dağılmışlar ve bir daha bir araya gelememişler.Köşker ailesine mensup köyde hiç kimseye rast gelmedik.Sadece Köşker ailesinin kızlarından olma kişilerle tanıştık.Sağolsunlar bizleri misafir ettiler ve ilgilendiler.Bizlere bildikleri kadar Köşker Ailesinin tarihçesi hakkında bilgi verdiler.Bize Ankaraya göçen aile üyelerinin adreslerini verdiler.Kendilerine teşekkür ederek Konya ili, Kulu ilçesi Köşker Köyünden ayrıldık.

GÜNÜMÜZ KÖŞKER AİLESİNİN ULUBORLU KOLU:

İnsanoğlunun bu yaşam mücadelesinde "Karlar yağdı izler koyboldu" misali birbirini kaybetmesi acı fakat bütün bunlar hayatın gerçekleri...Köşker ailesinden bizim bildiğimiz ve tanıdığımız Aile üyeleri ülkemizin Antalya,Isparta,Afyon,İzmir,Ankarada yaşayan akrabalarımızdan oluşmaktadır.Sadece ailenin bizim kola mensup insanları şu anda bildiğimiz 3 değişik soy isim taşımakta...Çünkü Cumhuriyetin kurulması ve soyadı kanunu ile birlikte Köşker ismi bırakılıp"(AKSOY-ATASOY-AKYÜZ) Soyisimleri alınmış.Bu soy isimlerinden ise ülkemizin her yerinde binlerce insan var ve bu insanların akrabalık bağı olmadığı halde aynı soy isim alınmış...
Bilinen en büyük dedemiz Köşkerzade Ahmet Rüştü efendinin oldukça iyi bir eğitim aldığı bilinmektedir.Devrinin Büyük Hattat ve İlim Adamlarından olan Köşkerzade Ahmet Rüştü Efendinin hocası Terzizade Muhammed Hilmi efendidir.Terzizade Muhammed Hilmi Efendi ise Zamanın Manevi büyüklerindendir.Eğitim hayatını Kayseri ve Erzincan Bölgelerinde Tamamlayan Köşkerzade Ahmet Rüştü Efendinin İlmiye sınıfına dahil olduğu ve Osmanlı sarayında Lalalık yaptığı, daha sonra bilmediğimiz bir sebepten dolayı azledilerek Afyona sürgün edildiği bilinmektedir.
Ailenin Isparta ili Uluborlu ilçesine gelişi 1903-1904'lü yıllara rastlamaktadır.Köşker Ailesi Babaları Ahmet Rüştü Efendinin Ölümü ile birlikte 5 kardeşle birlikte Afyon ili ,Şuhut ilçesi ,Karadilli kasabasından topluca göç ederek, Uluborlu ilçesine yerleşmiştir.Aile aynı zamanda 1925 yılında Isparta /Uluborlu İlçesiyle ilgi kesmeden Antalya Merkez'e yerleşmiş ve şu anda da Aile üyelerinin bir kısmı yaşamlarını Antalya Merkezde sürdürmektedir.
Ben ise elimizdeki belgelerden, nufus kayıtlarından ve memlekette ailenin lakabı olarak bilinen KÖŞKER isminin unutulmaması ve unutturulmaması için böyle bir çaba içine girdim.Herkesin bildiği üzere Soyadı kanunundan önce kişiler baba isimleri ve bağlı olduğu aşiret,boy ve oymak isimleri ile tanınırmış.Bugün ülkemiz nufus kayıtlarından bu tür bilgileri herkes elde edebilir.
Benim bu siteyi açma amacım Dağılmış ve birbiri ile irtibatı kesilmiş KÖŞKER Ailesine mensup kişilerin aile tarihlerini öğrenmesi ve en azından kültürel ve sosyal alanda aile üyelerinin birbirini tanımasıdır.

Beş kuşak öncesi Dedemiz KÖŞKERZADE AHMET RÜŞTÜ efendinin yazmış olduğu elyazması Kur'an-ı Kerimin son sahifesinde de Ailenin Lakabı ve boyu KÖŞKERZADE olarak belirtilmektedir.

Aşağıda 5. kuşak dedem KÖŞKERZADE AHMET RÜŞTÜ'nün elyazma Kur'an-ı Keriminin son sahifesini yayınlıyorum.Köşkerzade msakyuz

Bu Kelamı Kadim Meşhur Terzizade Es-seyyid, Hafız; Muhammed Hilmi'nin talebesi Meşhur Köşkerzade (Kulların en zayıfı, en hakiri ve fakiri olan) Mürşid Ahmed Rüştü'nün elinden Kerim ve Melik olan Allah'ın yardımıyla tamamlanmıştır. Allah her ikisini ve ebeveynlerini affetsin. Amin. Hicri-1293 (Miladi-1876) İzzet ve Şeref Onundur.
 
  KÖŞKER AİLESİNİN SİTESİ 9296 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=