KÖŞKERZADE MUHAMMED ŞEMSETDİN AKYÜZ ------------------------ köşkerzade msakyuz
  KÖŞKER KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI:
 

KÖŞKER KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI:KÖŞKER kelimesi büyük bir Türkmen oymağının ismidir.
Günümüzde sözlükten köşker kelimesinin anlamı 
araştırıldığında;yemenici,ayakkabı tamircisi anlamından başka bir manaya ulaşamazsınız.
Oysaki Sözlükte geçen Köşker,köşger kelimesinin aslı Farsça'da tamirci anlamında kullanılan kevsger kelimesidir.XIX. Yüzyıl sonları ile XX.yüzyıl başlarında köşger kelimesi çapula işleriyle uğraşan ustalar için kullanılmıştır.Daha sonra kundura imalatı nedeniyle iş "kavafiye"ye dönmüştür.
Eskiden her ne kadar Köşger kelimesi bir zanaat ismi olarak ,ayakkabı tamirciliği anlamında da kullanılmış olsa da; bir başka manasıda unutulmuş ve dağılmış durumda bulunan büyük bir Türkmen oymağının ismi olmasıdır.
Farsça kökenli olan köşger ismi günümüzde unutulmuştur.Köşker Ailesinin isminin aslı Koşkardır.Zamanla Goşkar Olmuş ve daha sonra Köşker'e dönüşmüştür.
Eğer düşünecek olursak ; yurdumuzun değişik yerleşim birimlerinde şu ana kadar tespit edebildiğim KÖŞKER isimli 17(Onyedi) yerleşim yer veya coğrafi yer adı mevcuttur.Köşker isminin ayakkabı tamircisi anlamı dışında büyük bir Türkmen oymağının ismi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.Çünkü Köşker kelimesinin ayakkabı tamircisi dışında anlamı olmasa idi bu kadar çok yerleşim yerine isim olarak verilmezdi.Fakat günümüzde Köşker ailesi dağılmak suretiyle etkinliğini kaybettiği için KÖŞKER ismi anlamını kaybetmiş ve sadece ayakkabı tamircisi anlamını taşımaya başlamıştır.Bundan dolayı günümüzde Köşker soyadı taşıyan insanları iki kısıma ayırabiliriz:

1-Baba mesleği köşkerlik (Ayakkabı tamirciliği )olduğu için Köşker soyismi alanlar.

2-Köşker oymağı soyundan gelenler ki bunlar Anadoluya Goşkar Baba önderliğinde gelip yurt tutan büyük bir Türkmen Oymağıdır.Hicri 786-Miladi 1384 yıllarında Anadolu'da Muş Varto ve civarına yerleşmişlerdir.Ama Goşkar baba ve oymağının Anadoluya gelişi muhtemelen daha öncedir.Çünkü Diyarbakır İli ,Kulp İlçesinde bulunan Koşkar mezrası da Goşkar baba ve Oymağının Ata yurttan geldiği yer Olan Kırgızistan'ın Koşkar bölgesinin ismini taşımaktadır.Buna göre tahmini olarak orada da 50-60 yıl kaldığını varsayarsak Anadolu'ya Köşker Ailesinin 1330 lu yıllarda geldiğini düşünebiliriz.Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra ,Goşkar baba Oymağının yerleştiği bölgede uzun yıllar bağımsız yaşadığı ve bölgesine kendisinin hükmettiğini görürüz.Ömrü Gazalarla geçen Goşkar babanın şehit olduğu ve Muş ili Varto ilçesi Goşkar baba tepesine gömüldüğü söylenmektedir.Goşkar baba ilmi ve Ulu kişiliği ile çevre halkının gönlünde taht kurmuştur. Günümüzde dahi çevre halkı tarafından unutulmayan bu büyük Horasan Eri'nin mezarı ziyaretgah olarak ziyaret edilmektedir.Goşkar baba Cengaver bir Mücahit olduğu kadar büyük bir ilim adamıydı da.Tüm Ömrünü Anadoluyu Türkleştirmek ve İslamlaştırmaya adayan bu Cengaver Mücahidi torunları olarak rahmetle anıyoruz.İşte benim bu siteyle ulaşmak istediğim kişiler Köşker oymağına mensup kişilerdir.

Burada bize düşen görev
Köşker aşiretinin tarihinin karanlıkta kalmış bölümlerini aydınlatmak olmalıdır.Bu konuda bilgisi olan arkadaşların bilgilerini rica ediyorum.Sizlerden gelecek en küçük bilgiler dahi bize yeni bilgilere ulaşmak için yol gösterici olacaktır.
Sizlerin bazılarınızdan gelecek olan "Kardeşim geçmişini araştırıpta ne yapacaksın?Eline ne geçecek?" dediğini duyar gibi oluyorum.Biz insan olarak geçmişimizi aramak ve araştırmak zorundayız.Çünkü geçmişi olmayan veya geçmişini tanımayan insanların Köksüz bir çınar ağacından farkı olamaz...Köksüz çınar fidanlarından ise asla ulu çınarlar olmaz.Köşkerzade msakyuz

Selamlar msakyuz

 
  KÖŞKER AİLESİNİN SİTESİ 9296 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=